Tack för att du vill vara med i Vi&Video panelen! Du kommer genom ditt medlemskap i panelen få möjlighet att vara med och påverka viktiga beslut för oss på We Are Era men också för många andra företag. Som medlem i Vi&Video panelen förbinder du dig inte till något utan det är frivilligt att vara med och hjälpa oss och andra att bli bättre – det är vi väldigt tacksamma för att du vill göra. Välkommen till Vi&Video panelen!

Vill vi göra dig uppmärksam på vilka typer av data vi och andra företag har möjlighet att samla in om dig. Beroende på vad du väljer att tillåta har vi möjlighet att samla in två olika typer av data om dig:

1. PANELPROFILSDATA
2. UNDERSÖKNINGSDATA

Nedan följer beskrivningar om dessa datatyper.

1. PANELPROFILSDATA

Panelprofilsdata används för att administrera Vi&Video panelen samt skicka inbjudningar till undersökningar. We Are Era kan även via Personuppgiftsbiträde behandla panelprofilsdata i syfte att erbjuda andra företag möjligheten att bjuda in till undersökningar. Vid dessa tillfällen lämnas ingen panelprofilsdata ut som gör att enskilda personer kan identifieras av andra företag.

Behandling av din panelprofilsdata – Panelägarens integritetspolicy
När du skapar ett konto i Vi&Video panelen ingår du ett avtal med We Are Era. Det är alltså vi som är personuppgiftsansvariga för din panelprofilsdata och därför vill vi göra dig uppmärksam på vilka typer av panelprofilsdata vi sparar om dig.

1A. Registreringsdata
1B. Bakgrundsdata

Den data du ger oss vid registreringstillfället (Registreringsdata) samt dina svar på frågorna du kan svara på när du loggar in i ditt panelkonto (Bakgrundsdata) hjälper oss och andra företag att bli mer relevanta i vilka undersökningar vi bjuder in dig till. Nedan följer en kort beskrivning av de olika datatyperna.

1A. Registreringsdata
När du registrerar dig ger du oss frivilligt din e-postadress och dina svar på frågor om t.ex. födelseår, kön och postnummer. Detta är grundläggande information som behövs för att möjliggöra ditt deltagande i undersökningar framåt.

1B. Bakgrundsdata
När du loggar in på ditt panelkonto finns en rad olika frågor som du frivilligt kan besvara. Svaren på dessa frågor sparas som Bakgrundsdata. Ju fler av dessa frågor du svarar på desto högre är sannolikheten att du blir inbjuden till fler undersökningar och fler undersökningar innebär fler poäng.

Ansvarig för behandling av din panelprofilsdata
We Are Era AB (”We Are Era”) är personuppgiftsansvarig för din panelprofilsdata. Vi på We Are Era delar dessa personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde undersökningsföretaget Nepa Sweden AB (”Nepa”) som hanterar Vi&Video panelen på uppdrag av oss och underbiträdet Cint AB (”Cint”) som står för tekniken bakom Vi&Video panelen. Ibland behöver vi på We Are Era, Nepa och Cint använda oss av leverantörer som kan komma att behöva tillgång till dina personuppgifter men det är alltid vi på We Are Era som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och att rätt avtal finns på plats. De Personuppgiftsbiträden som används anges nedan:

We Are Era = Personuppgiftsansvarig
Nepa = Personuppgiftsbiträde
Cint = Underbiträde

Som panelist i Vi&Video panelen godkänner du att uppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU/EES.

2. UNDERSÖKNINGSDATA
Som medlem i Vi&Video panelen är du tillgänglig för att bli inbjuden att delta i olika undersökningar som skickas på uppdrag av We Are Era men också av andra företag som för sin egen eller andra företags räkning vill genomföra undersökningar. Du väljer själv om du vill delta i undersökningar.

Behandling av din undersökningsdata
Beroende på vad du väljer att tillåta har vi eller andra företag möjlighet att samla in undersökningsdata om dig. Den typ av undersökningsdata vi kan samla in kallas:

2A. Enkätdata

I samband med att du blir inbjuden till din första undersökning kommer du bli ombedd att tillåta att enkätdata samlas in om dig. Du kan när som helst logga in på ditt panelkonto och kontrollera vilka val du gjort gällande din Undersökningsdata eller uppdatera dem. Nedan följer en kort beskrivning av enkätdata.

2A. Enkätdata
Alla undersökningar som skickas till dig under ditt medlemskap i panelen har en uppdragsgivare. Detta kan som tidigare nämnt ibland vara oss på We Are Era och ibland andra företag. När du väljer att svara på en undersökning ger du undersökningens uppdragsgivare information om dig. Resultaten från undersökningar används endast i sammanställd och anonymiserad form om inte annat tydligt anges i den specifika undersökningen – om så är fallet ska du alltid kunna undvika att svara på dessa frågor.

Ansvarig för behandling av din undersökningsdata
Det är uppdragsgivaren till undersökningen som är personuppgiftsansvarig för den undersökningsdata som samlas in om dig i den specifika undersökningen. Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor. Alla frågor du väljer att svara på ger du genom denna handling personuppgiftsansvarig rätt att samla in om dig. Ställs det frågor till dig vars svar du inte samtycker till behandling av ska du alltså välja att inte svara på den frågan.

ANVÄNDARAVTAL
Klicka här för att läsa de fullständiga användaravtalen.

KONTAKT
Om du har frågor om panelmedlemskapet eller den data som samlas in om dig är du när som helst välkommen att kontakta support@viochvideo.se.